Top
0.0  امتیاز  /  0  رایکلامی نو سطر صفحه ای دیگر کتابی تازه گشوده می‌شود تولدی رقم می خورد و انسان چشم می‌گشاید رو به جهانی که در انتظار اوست تا او را در سرنوشت خویشتن سهیم کند در روزگار شادی و اندوه در کامیابی و رویش در شکوه و شگفتی و در تلخ کامی و غم  هستی آهنگهای بسیار دارد حلقه های بیشمار به آواهایی که باید شنید و نواهایی که باید شناخت باید به ضرب آهنگ آن پی برد و به رمز های جاودانه اش دل سپرد نشانه ها چشم به راهند تا انسان فرا خوانده شود تا به دوردست نظر دوزد و خود را آماده کند با تمام وجود مهیا و مجهز برای رفتن برای گام نهادن در راه و بیراه برای گریختن از بیم‌ها دلشوره ها و ترس ها در بی انتها برای فرو رفتن و فرا رفتن و گذر از بی نهایت به اقلیم پررنگ رویا به سرزمین مکاشفات به دیار دریافت ها به سوی فهم عمیق تر و هدایت جهان به سوی هر آنچه که میخواهیم کوشش بسیار برای دانستن یک راز کلیدی برای دستیابی به همه چیز هر کس مرکز جهان خویشتن است  نقطه توأمان آغازها و پایان ها او ارزش های خود را بنا می نهد و هویت خویش را شکل می‌دهد آیا ما پدید آورندگان شرایطیم ویا  پدیده ای برآمده از آن مرزهای اختیار ما کجاست و دست هایمان در کدامین وادی از نیرو آری شده در دنیای روابط تاریک در جهان چراغ های خاموش در وادی متروک انسان های تنها با مناسباتی مخدوش چه کسی می‌خواهد در فردگرایی خود فرو رویم در دنیای ذهنیات شناور بمانیم و  جهان درون به معیاری تردید ناپذیر بدل سازیم .

ناموجود


  مشخصات کلی

  • نویسنده علی حکمت اندیش
  • مترجم
  • قطع خشتی
  • نوع جلد (شومیز)
  • تعداد صفحه 300
  • سال انتشار 12 اسفند، 1393
  • نوبت چاپ اول
  • ناشر هشت کتاب
  • موضوع موفقیت1 2 3 4 5