Topصد داستان از زندگانی سالار و سرور شهیدان امام حسین

آنچه در فهرست این کتاب می‌خوانید

 1. ولادت امام حسین(ع)
 2. علاقۀ پیامبر(ص) به امام حسین(ع)
 3. تکبیر پیامبر(ص) بخاطر تکبیر گفتن امام حسین(ع)
 4. حفاظت فرشتگان از امام حسین(ع)
 5. هدیه جبرئیل به امام حسین(ع)
 6. آگاهی امام حسین(ع) از معنای صدای حیوانات
 7. آگاهی امام حسین(ع)  از شهادتش
 8. امام حسین(ع)  و افتخار نشستن بر دوش پیامبر(ص)
 9. اظهار فخر امام حسین(ع)  به پدرش حضرت علی(ع)
 10. مسابقه امام حسن و امام حسین(ع) در خطاطی
 11. حدیث کساء
 12. شهادتدادن امام حسین(ع)  درباره فدک
 13. شهادت حضرت زهرا؟عها؟
 14. آخرین لحظات زندگی حضرت فاطمه؟عها؟
 15. وداع آخر امام حسین(ع) با حضرت زهرا؟عها؟
 16. جواب مسئله اعرابی در حج
 17. عفو امام حسین(ع)
 18. عفوپذیری امام حسین(ع)
 19. سخاوت و بخشش امام حسین(ع)
 20. اسلامآوردن مرد یهودی و همسرش
 21. فروتنی امام حسین(ع)
 22. امام حسین(ع)  و همغذا شدن با فقرا
 23. پرداخت مهریه زنان در زندگیشان
 24. رعایت حق زن بر همسر
 25. مشورت با امام حسین(ع)  در امر ازدواج
 26. سخنگفتن طفل شیرخوار
 27. زندهشدن مرده به دعای امام حسین(ع)
 28. قطع تب بیمار هنگام ورود امام حسین(ع)
 29. نجات با دعای امام حسین(ع)
 30. پاسخ امام حسین(ع)  به سؤالات پادشاه روم
 31. سخن امام حسین(ع)  به ابوسفیان
 32. شجاعت امام حسین(ع)
 33. آگاهی امام حسن به شهادت امام حسین؟عهما؟
 34. آگاهی امام حسین به شهادت امام حسن؟عهما؟
 35. نشانههای امامت امام حسین(ع)
 36. خطبه امام حسین(ع)  در منیٰ
 37. دعوت ولید از امام حسین(ع)  برای بیعت پنهانی با یزید
 38. امام حسین(ع)  کنار مرقد پیامبر(ص)
 39. گفتوگوی امام حسین(ع) با امسلمه (رضی الله عنها)

حرکت امام حسین(ع)  از مدینه

 1. آمادهشدن امام حسین(ع)  برای خروج از مدینه
 2. خروج امام حسین(ع)  از مدینه
 3. خواب امام حسین(ع)
 4. توقف در منزلگاه شراف
 5. دیدار امام حسین(ع)  با حرّ
 6. گفتوگوی امام حسین(ع)  با حرّ
 7. سخنان امام حسین(ع)  با لشکر حرّ
 8. خطبه امام حسین(ع)  بعد از اقامه نماز ظهر
 9. نامۀ امام حسین(ع)  به بزرگان کوفه
 10. پر کردن مشکها از آب
 11. دیدار امام حسین(ع)  با عمربن سعد

رویدادهایی ازشب عاشورا

 1. اماننامه برای حضرت عباس(ع) و برادرانش
 2. حملۀ ابنسعد در شب عاشورا
 3. حفر خندق در اطراف خیمهها
 4. سخنرانی امام حسین (ع)  در شب عاشورا
 5. درخواست از یاران برای فرار در شب
 6. خودداری اصحاب امام حسین(ع) از فرار
 7. اصحاب، امام حسین(ع)  را رها نکردند
 8. گفتوگوی امام حسین(ع)  با یاران و اهلبیتش
 9. روایت حضرت سکینه؟عها؟ از شب مهتابی
 10. سفارش امام حسین(ع)  به خواهرش در شب عاشورا
 11. حضرت زینب(ع) و امام حسین؟عهما؟
 12. خواب دیدن امام حسین(ع)  درسحر عاشورا

رویدادهایی از روز عاشورا

 1. دعای امام حسین(ع)  در صبح عاشورا
 2. سخن امام حسین(ع)  با شمر
 3. خطبه امام حسین(ع)  در صبح عاشورا
 4. اهمیت ادای حقالناس برای امام حسین(ع)
 5. خطبۀ دیگر امام حسین(ع)  در صبح عاشورا
 6. خطبه امام(ع)  برای کوفیان
 7. سخن امام حسین(ع)  با زهیر
 8. خطبه امام حسین(ع)  برای یاران قبل از شهادتش

آغاز نبرد و شهادت یاران امام حسین(ع)

 1. آغاز نبرد و شهادت یاران
 2. پیوستن حرّ به سپاه امام(ع)
 3. شهادت حرّ
 4. ستایش امام حسین(ع)  از حرّ
 5. سخن و نفرین امام حسین(ع)  بر شمر
 6. نماز آخر در اول وقت
 7. درخواست توقف جنگ برای خواندن نماز
 8. ترغیب اصحاب به جنگ
 9. شهادت حبیببنمظاهر؟س؟
 10. نحوه شهادت حضرت علیاکبر(ع)
 11. شهادت حضرت قاسم(ع)
 12. شهادت حضرت ابوالفضل(ع)
 13. شهادت حضرت علی اصغر(ع)
 14. وصیتهای امام حسین(ع)
 15. سخن امام حسین(ع) با بانوان حرم
 16. ضربهای که بر سر مبارک امام حسین(ع) زدند.
 17. سخن امام حسین(ع)در لحظات آخر
 18. شهادت امام حسین(ع)بعد از اصابت نیزه
 19. آخرین لحظات حیات امام حسین(ع)
 20. دعای امام حسین(ع) قبل از شهادتش
 21. سخن سر مبارک امام حسین(ع) با راهب مسیحی

کرامات امام حسین(ع)

 1. شفای ضعف بینایی با تربت مرقد امام حسین(ع)
 2. شفای نابینا به برکت حضور در مرقد امام حسین(ع)
 3. شفای مردی در کاروان زیارت امام حسین(ع)
 4. داستان شفا گرفتن آیتالله مرعشی نجفی از برخی بیماریها
 5. شفا گرفتن کودک نابینا
 6. شفا گرفتن طفل شیرخوار از تب شدید
 7. شفا گرفتن بهدلیل خواندن زیارت عاشورا
 8. شفای هفت بیمار در یک لحظه
 9. شفا گرفتن کودک فلج
قیمت: 14000 تومان
قیمت برای شما: 11200 تومان


  مشخصات کلی

 • نویسنده حسین تاج
 • مترجم سید محمد صالحی
 • قطع رقعی
 • نوع جلد شومیز
 • تعداد صفحه 181
 • سال انتشار 1396
 • نوبت چاپ چهارم
 • ناشر یاس بهشت
 • موضوع قصه های قرآنی1 2 3 4 5