Top


 

* * *

 

مشکلات خود راشناسایی کنید، اما قدرت و انرژی خود را صرف راه حل کنید.

 

* * *

 

گذشته شما برابر با آینده نیست.

 

* * *

 

جاده موفقیت با عمل گسترده و عزم راسخ طی می­شود.

 

* * *

 

از زندگی خود به طور کامل در حال حاضر لذت ببرید، همه چیز را تجربه کنید، مراقبت خود و دوستانتان باشید، به دنبال خلق لحظات خوش باشید، کارهای هیجان انگیز و عجیب غریب کنید، در حال رفتن به هر جا که هستید از مسیر راه لذت ببرید.

 

* * *

 

مهم نیست که می­دانید  چه کاری انجام می­دهید؛ مهم این است که کاری را که می­دانید درست است انجام دهید.

 

* * *