Top


 

✦✦✦✦✦

 

موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد.  یل کارنگی)

 

✦✦✦✦✦

 

سه جمله برای دستیابی به موفقیت: ۱) بیشتر از دیگران بدان، ۲) بیشتر از دیگران کار کن، ۳) کمتر از دیگران توقع داشته باش. (ویلیام شکسپیر)

 

✦✦✦✦✦

 

موفقیت به این معنا نیست که هرگز اشتباه نکنید، بلکه به این معناست که هرگز یک اشتباه را دو بار مرتکب نشوید. (جرج برنارد شاو)

 

✦✦✦✦✦

 

 

 

✦✦✦✦✦

 

در دنیا کسانی موفق می شوند که به انتظارِ دیگران ننشینند و همه چیز را از خود بخواهند. (شیلر)

 

✦✦✦✦✦