Top


 

✦✦✦✦✦

زندگی بدون عشق مثل درختی بدون شکوفه یا میوه است. (جبران خلیل جبران) 

زندگی بدون عشق مثل درختی بدون شکوفه یا میوه است. (جبران خلیل جبران)

 

✦✦✦✦✦

 

آدم باید همیشه عاشق باشد. این است که مرد نباید ازدواج کند. (اسکار وایلد)

 

✦✦✦✦✦

 

بعضی اشخاص چنان به خود مغرورند که اگر عاشق بشوند به خود بیشتر عشق می ورزند تا به معشوق. (فرانسوا لارشفوکو)

 

✦✦✦✦✦

 

 

 

✦✦✦✦✦

 

عشق چیز خطرناک و پیچیده ای است. میتواند آدم عوضی را به یک انسان خوب تبدیل کند و می تواند آدمی شریف و صادق را تا پایین ترین درجات انسانی نزول دهد! (آگاتا_کریستی)

 

✦✦✦✦✦